dimarts, 30 de setembre de 2008

AAVV de Balenyà, Comissió de Manteniment del Local del Teatre

La junta gestora del Local del Teatre fa pública la normativa d'us d'aquesta instal·lació.
És molt important que tots seguim aquesta normativa, per que no hi hagi mals entesos.
Si algú te algun suggeriment o no està d'acord amb aquesta proposta organitzativa, que ho faci saber a la Junta de l'associació per d'incloure-ho a l'ordre del dia de la propera assemblea general que fem.

*A TENIR EN COMPTE PER UTILITZAR EL LOCAL DEL TEATRE:

-Aquest espai i les seves instal·lacions son un bé comú (ens pertanyen a tots) i estan destinats a usos col·lectius en benefici del poble. No es cediran, per tant, per usos particulars.

-Tenint en compte que pot estar cedit a diverses entitats alhora, caldrà ajustar l'agenda de treball per tal de coordinar els horaris.

-Les claus caldrà recollir-les cada cop que se'n faci ús i retornar-les al responsable de la junta un cop acabada la feina.

-El local es cedirà net i en les condicions de manteniment més òptimes possible, per tant, es demana que es retorni en el mateix estat. L'entitat a qui ha estat cedit s'haurà de fer càrrec de les despeses derivades de la neteja o el manteniment en cas que no s'hagi retornat correctament.

-Cada col·lectiu que en faci ús s'haurà de fer càrrec de les despeses per electricitat segons el consum (hi ha un comptador a l'entrada).

-Quan l'acte que s'hi porti a terme impliqui ingressos per a l'entitat organitzadora, aquesta haurà de col·laborar també amb les despeses de manteniment del local.

-La "Comissió pel Manteniment del Teatre" ha acordat que al col·lectiu que no respecti aquestes normes li serà negat l'ús del Teatre.

La Junta.

*Dades:
-Claus i agenda: PILAR CASAS - 93-887.02.11
-Altres membres de la junta: Josep Pujols, Nati Mauri, Rosa Roigé, Dolors Puigneró,
Jordi Sufuentes, Lurdes Casas, Lluís Luengo, Pere Portet, Pere.