dimarts, 11 de novembre de 2008

AAVV de Balenyà - Correus Reunió a l'Ajuntament


El passat dia 7 de Novembre varem tenir una reunió a l'ajuntament per tractar el tema de correus, per part de l'ajuntament i van assistir l'alcalde, se Josep Palmarola i la tinent d'alcalde Meritxell Tió. Per part de l'Associació de veïns el president i el vicepresident
Jaume Mauri i Jordi Sufuentes.
La reunió la varem convocar per que ens informessin de les gestions que l'ajuntament havia fet per impedir el tancament de l'oficina de correus del nostre poble, mirar de coordinar-nos i saber si podíem comptar amb el seu suport en els actes públics que anem convocant.
Per part de l'ajuntament se'ns informà que correus els hi va comunicar que tenien intenció de tancar l'oficina de Sant Miquel de Balenyà ja fa més de vuit mesos i que ells es van oposar a aquest fet i van demanar que es fes un estudi, donant-se un termini de sis mesos per veure quin grau d'utilització tenia la nostra oficina. Passats vuit mesos d'aquest primer contacte, Correos, es va posar en contacte amb ells per mostrar-los els resultats de l'estudi. Els resultats son que per fer gestions d'entrega, l'utilitzen 0,98 persones per dia i per fer gestions d'entrega 2 persones al dia, afegint que amb aquests index d'utilització, l'oficina no era rendible. Des de l'ajuntament de Seva, davant d'aquests index d'utilització, es va dir que no creien que s'hagés de tancar el servei i que com a mínim, s'obris alguns dies a la setmana perquè la gent de Balenyà no s'hagués de desplaçar, objectant per part de Correos que això no es feia i que una estafeta, estava oberta o tancada, des de l'ajuntament han continuat les negociacions i esperen una resposta dins de la setmana del 10 al 17 d'aquest mes.
Per altre banda, se'ns informà que el dijous dia 6 hi va haver un ple per tractar aquest tema i es va fer una moció per tal de donar mes força al les negociacions en el qual es demanava a Correos que mantingués l'oficina de Sant Miquel e Balenyà oberta al menys tots els dissabtes, que a proposta de l'oposició, es fixar que fos en un horari prou ampli per donar el servei necessari.
Des de l'associació se'ls hi preguntar amb quin estament s'estaven mantenint i se'ns contestar que les negociacions es feien amb Correos, que ja no eren un servei public estatal sinó una empresa privada.
Des de l'associació, se'ls informà que Correos, estava obligats a donar el servei postal universal, que està regulat per tres decrets llei i que l'ens responsable de controlar aquest compliment és el el Ministerio de Fomento, també se'ls informà que tots els decrets llei que regulaven el tema, estaven publicats a la web de Correos de España i a la web del Ministerio de Fomento. El sr alcalde, va trobar interessat aquesta informació i va dir que dilluns es posarien en contacte amb Fomento.
Seguidament, els varem comunicar que teníem la intenció de convocar una manifestació pacifica i lúdica , el diumenge dia 16 a les 10 del matí i que faríem el recorregut des de l'oficina de correus de Sant Miquel de Balenyà fins a l'oficina de Seva, passant per la carretera que uneix els dos pobles. I volíem saber si s'hi afegien o hi donaven suport. Informant també que ja havíem presentat la instància a l'autoritat competent, que en aquest cas és la Direcció General de la Policia, Departament d'Interior i Participació Ciutadana.
El sr alcalde, va dir que no entenia perquè un problema dels de baix havia d'afectar a la gent de dalt, responent des de l'associació que no entenien com ell que parlava sempre de poble únic, ara feia diferència entre Sant Miquel de Balenyà i Seva.
La reunió finalitzar quedant per tornar-nos a reunir el dimecres dia 19 de novembre per veure l'estat de les negociacions i les accions fetes.
De fet no varem poder coordinar-nos i tant sols va ser una reunió informativa on cada una de les parts va exposar els seus punts de vista i va quedar clar que l'ajuntament no donaria suport a la manifestació.
Les nostres conclusions

-No entenem per què l'ajuntament no s'ha informat de quines institucions i lleis tenen competència en el tema i de quines obligacions te correus.
-Per què tant sols negocia amb una empresa en el camp de la credibilitat econòmica quant aquesta empresa rep molt diners de l'estat per donar un servei public.
-Que des de l'ajuntament no s'entenen com a problemes del municipi els problemes de Balenyà
-No entenem com no han informat avanç d'un tema que coneixien des de fa més de vuit mesos.
-Que des de l'ajuntament es consideri tant sols un problema local i no busqui suports en àmbits més amplis de pobles que poden tenir pròximament el mateix problema.
Entenem que 3 persones diries (a raó de 1 hora diària) fan un total de 1080 persones a l'any per tant la majoria dels ciutadans de Sant Miquel de Balenyà utilitzem l'oficina al menys un cop l'any.