dijous, 17 de febrer de 2011

Informe de la Sindicatura de Comptes sobre la construcció del Centre Cívic Polivalent de Seva


El passat 30 de desembre de 2010 la Sindicatura de Comptes va emetre l'informe de fiscalització 33/2010 relatiu a l'Ajuntament de Seva, aspectes puntuals.
L'objecte d'aquest informe és la fiscalització puntual de la gestió de l'Ajuntament de Seva respecte a la construcció del centre cívic polivalent.
El ponent de l'informe, aprovat pel Ple de la Sindicatura de 9 de novembre de 2010, és el síndic Jaume Amat Reyero responsable de fiscalització dels departaments de caire administratiu de Catalunya.
Per llegir l'informe.
http://www.sindicatura.cat/reportssearcher/download/33_10_ca.pdf

També en podeu llegir un resum al Gallaret d'aquest mes de febrer.