dilluns, 9 de juliol de 2007

Història de l'escola a Balenyà

Treball realitzat per els alumnes de 5 è i 6 è , de l’escolà “Les Basseroles” l’any 2004.

L’he hagut de fer en dues parts perquè la durada del treball supera els 10 minuts que és el màxim permès al YouTube