diumenge, 15 de juliol de 2007

SAX2007-WSFII: -Dia de l'Administració Local-


Seguint amb la programació de la trobada internacional SAX2007&WSFII aquest divendres ha estat el torn d’analitzar si les Administracions Locals han de participar activament en la construcció de la xarxa oberta, de les avantatges que els pot suposar l’ús d’aquestes com a suport de les seves activitats. L’esdeveniment ha aplegat un centenar llarg d’assistents, molts dels quals estan vinculats als ajuntaments, provinents d’arreu de Catalunya.La sessió ha estat inaugurada per Miquel Colomer, Alcalde de l’ajuntament de Sant Bartomeu del Grau, el qual ha presentat l’experiència del seu consistori pel que fa a l’ús de la xarxa oberta.

Acte seguit, Malcom Matson, fundador de la fundació OPLAN [1], en una ponència magistral ha fet un repàs de l’evolució històrica dels models de negoci de les telecomunicacions a molts dels països desenvolupats, entre ells Espanya i Anglaterra, i com la titularitat de les seves infraestructures ha anat variant al llarg del temps d’acord amb aquests models, per acabar concloent que el model d’explotació actual ni és un model socialment just ni porta a un ús òptim de la infraestructura existent, i ha presentat el model que, segons ell, portaria un ús més just i eficient, tant econòmicament com tecnològicament d’aquesta infraestructura. En aquest model la creació d’una xarxa oberta de titularitat municipal, construïda i explotada, a nivell d’infraestructura, per concurs públic, deslligaria a les operadores proveïdores de serveis, entre ells el d’accés a Internet, de la necessitat de creació i manteniment de la infraestructura, permetent, per una banda, l’especialització per part de les empreses, i per tant de l’augment de l’eficiència de la seva producció, i per l’altra, garantint la igualtat d’oportunitats tant a nivell d’usuari, a través de la titularitat municipal de la infraestructura, com a nivell d’oportunitats de negoci, ja que aquest model trenca amb la situació de monopoli de facto actual de les telecomunicacions.En una ponència especialment pensada per a membres dels consistoris municipals Lluís Dalmau, membre fundador de gufi.net [2], ha presentat què és guifi.net, quines avantatges aporta el desplegament de guifi.net als municipis i com els ajuntaments poden utilitzar aquesta xarxa per millorar l’eficiència de les seves activitats i com aquesta xarxa permet implementar noves iniciatives. Aquesta ponència ha tingut molta expectació entre els representants dels diversos ajuntaments assistents a la jornada.En una ponència molt didàctica Richard Makinnon ha presentat l’experiència de l'Austin Wireless City Project [3], del qual és fundador, com a exemple de cooperació entre les operadores de telecomunicacions i els usuaris dels serveis de telecomunicacions per a crear infraestructura oberta i ha abundat en els punts que el considera que han estat fonamentals per a l’èxit d’aquest projecte. Richard Makinnon ha manifestat força escepticisme pel que fa al paper que pot jugar l’administració i les entitats reguladores en la construcció de la xarxa oberta.A l’última ponència del matí s’han presentat dues experiències de desplegament de xarxa oberta a nivell municipal i una a nivell comarcal. Carles Soriano, Regidor de l'Ajuntament de Sant Feliu del Llobregat, ha presentat el pla de desenvolupat tecnològic que el consistori de Sant Feliu del Llobregat ha dissenyat per aquest municipi a on s’ha apostat decididament per a la construcció de xarxa oberta, per a la qual s’ha apostat decididament, i per a la qual s’espera un ràpid creixement, tant pel que fa a nivell d’infraestructura com pel que fa a nombre d’usuaris.


Josep Paré, Regidor de l'Ajuntament de Centelles, ha explicat el fracàs d’una experiència prèvia que a Centelles van tenir amb el desplegament d’accés a la banda ampla amb una empresa que basa el seu model de negoci en la creació de xarxa privada, i l’ha comparat amb la resposta que els ha donat l’adopció del model de xarxa oberta la qual ha titllat d’impecable.


L'última intervenció ha anat a càrrec del Josep Maria Freixanet, President del Consorci del Lluçanès el qual ha fet un resum molt breu del projecte de desplegament de xarxa oberta al Lluçanès el qual ha considerat totalment consolidat i s’ha manifestat molt satisfet pel que fa als resultats obtinguts, tant pel que fa a nivell d’inclusió digital que ha comportat, com pel que fa a les avantatges que comporta el disposar d’una infraestructura d’aquest tipus per a la gestió intermunicipal.A la tarda en una taula rodona moderada Leandre Navarro, professor de telecomunicacions de la Universitat Politècnica de Catalunya, Carles Salvador, Cap de Servei de Telecomunicacions de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la informació. Generalitat de Catalunya, Miquel Colomer, Alcalde de l'Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau i Carles Lloveras, Cap de l’àrea jurídica del Consorci Localret, han discutit sobre el model de desplegament que ha adoptat la Generalitat de Catalunya per fer arribar l’accés a l'ampla de banda a tot el territori, el projecte Banda Ampla Rural [4]. En un to molt cordial i distès, els participants han mostrat posicions radicalment oposades pel que fa a la forma d’entendre com cal fer arribar la tecnologia a tota la ciutadania i quin paper hi ha de jugar les administracions locals. Mentre des de la Generalitat s’aposta per un model de desplegament vertical i basat en el sistema de concessió de creació i gestió d’infraestructura, el representant municipal ha explicat que ha tingut la sort de poder comparar en el seu municipi els resultats del model triat per la Generalitat (Sant Bartomeu del Grau va ser un dels municipis a on es van fer les proves pilots per a l’acceptació de l’oferta de Flaix10) i el model de xarxa ciutadana (que és el que tenen ara) i ha afirmat categòricament que mai tornaria al primer i ha fet una crida als ajuntaments a adoptar el segon. El representant de Localret si bé ha manifestat que està totalment a favor de la xarxa ciutadana, també ha dit que pensa que val més que aquesta es vagi desplegant sense fer massa soroll legal, i ha recomanat als Consistoris que potenciïn la xarxa oberta que facin la corresponent notificació a la Comisión del Marcada de las Telecomunicaciones. El debat ha estat molt ben acollit entre el públic, el qual ha manifestat, en general, un desencís pels resultats pràctics que s’estan obtenint del model de la Generalitat.La clausura oficial de l’acte ha anat a Miquel Colomer, Alcalde de Sant Bartomeu del Grau, el qual ha tingut unes paraules d’agraïment per la tasca feta cap a Laura Megías, responsable durant quatre anys del Telecentre de Sant Bartomeu del Grau, càrrec que ha deixat recentment. Les fortes ovacions del públic han posat de manifest el bon acolliment que ha tingut la jornada en particular i l’edició d'enguany del SAX&WSFII en general.La taula rodona ha generat tant debat que el cap de dues hores d’haver finalitzat oficialment la jornada davant del Telecentre encara hi havia força gent discutint acaloradament sobre tots els temes que han anat sorgint.[1] http://oplan.org/[2] http://guifi.net/[3] http://austinwirelesscity.org/[4] http://www.gencat.net/societatdelainformacio/telecomunicacions2.htm
rilat – ds, 14/07/2007 – 08:04