diumenge, 4 de novembre de 2007

Premi Nacional de Telecomunicacions: Guifi.net

El jurat ha guardonat Guifi.net amb el Premi Nacional de Telecomunicacions perquè és una xarxa de telecomunicacions oberta, de banda ampla i neutral, que, tot respectant els criteris marcats per la normativa vigent, assoleix prestacions d’alt nivell i a baix cost, i garanteix l’accés universal a la societat de la informació i la incorporació de serveis de valor afegit allà on és implantada. El jurat ha ressaltat també que els 2.700 nodes de xarxa ja operatius, i el seu ritme de creixement arreu de Catalunya són una contribució important a l’equilibri territorial, així com una bona forma d’afrontar l’escletxa digital.

notícies guifi.net | guifi.net

Els nodes de Sant Miquel de Balenyà:

http://guifi.net/ca/node/4812