divendres, 21 de març de 2008

Ple del mes de desembre.2007

En aquest primer programa del que he anomenat RadioEstacióBalenyà, he publicat la gravació del ple que es celebrà el dia 20 de desembre del 2007.

La gravació l'he partit segons l'ordre del dia, per tant hi ha un arxiu per cada un dels punts del ple.

Els punts son els següents:

  1. Aprovació de les actes dels plens anteriors. (Escolta'l)

  2. Desestimació del recurs de reposició interposat pel grup municipal PM, sobre la creació de la societat Seva Societat Municipal de Gestió patrimonial, S.L.U. (Escolta'l)

  3. Aprovació del acta de las operacions de delimitació entre els termes municipals de Malla i de Seva. (Escolta'l)

  4. Distribució del Fons de Cooperació Local de Catalunya, per la prestació supramunicipal de Serveis. (Escolta'l)

  5. Aprovació de l'establiment de servei de les llars d'infants municipals. (Escolta'l)

  6. Aixacament de la condició resolutòria sobre l'adjudicació de la parcel·la D3 de Polígon Industrial l'Avellanet. (Escolta'l)

  7. Sol·licitud de la subvenció PUOSC 2008 – 2012. (Escolta'l)

  8. Resolucions d'Alcaldia. (Escolta'l)

  9. Precs i preguntes.(Aquest apartat l'he dividit per cada pregunta o conjunt de preguntes i les seves respostes).

Per escoltar: RadioEstacióBalenyà

Jaume Mauri