diumenge, 30 de març de 2008

L'Associació de Veïns fa la seva Assemblea General i escull una nova Junta

El divendres 28 de Març es va celebrar l'Assemblea General Extraordinària de l'Associació de Veïns de Balenyà, que tenia com a tema principal la renovació de la Junta.

A la reunió hi van assistir 54 veïns i veïnes i hi van ser representades totes les entitats que actualment estan treballant al poble.

La reunió la va obrir el president de la junta sortint, després es va procedir a demanar als assistents si hi havia cap altre candidatura a part de la que ha propiciat la convocatòria de la reunió, formada majoritariament per nous veïns i algun retornat. No en va sortir cap més.

A continuació els membres de la candidatura a la junta de l'Associació veren explicar com creuen que ha de ser i funcionar.

La proposta es la de fer una Associació en favor de Balenyà, i no en contra de ningú. L'Associació, es una organització participativa dels veïns, i no és de cap partit polític. També es va dir que l'associació havia de servir per donar suport a les entitats, perquè trobin relleu, més col·laboradors en l'organització i fomentar la col·laboració entre elles.

L'organització proposada es basa en que la junta no son els dirigents de l'Associació sinó els representats i coordinadors de les accions i propostes que sorgeixin dels socis i l'assemblea general. Es proposa la participació dels veïns englobats en quatre grups, que son un de Règim Intern, dedicat a la actualització dels estatuts, la creació d'un reglament de règim intern i portar a terme es tasques administratives i de coordinació. Un altre de Cultural, dedicat a la promoció d'activitats culturals i el suport a les entitats. Un altre de Social, la seva missió serà la de recollir i identificar les mancances del nostre poble en tots els àmbits així com promocionar conferències i accions de caire social. El darrer grup o àrea és la de Relacions Institucionals, la seva missió és la relació amb l'Ajuntament, Consell Comarcal, Generalitat, i totes aquelles institucions que en cada moment sigui necessari. Aquesta proposta organitzativa no és una proposta tancada i s'anirà concretat amb els socis que hi vulguin participar. També es va parlar de la necessitat de portar un registre de socis i de que hi hagués una quota de soci, la proposta va ser de 20€ anuals per família.

Seguidament es procedí, abans de la votació, a un apartat on es feren preguntes, propostes i alguns cometaris sobre les accions del passat.

Al final es procedí a la votació on s'escollí a la junta proposada per unanimitat.

Al finalitzar la reunió molts dels assistents van omplir la seva butlleta d'inscripció i es respirava un aire d'ànim i de ganes de començar una nova etapa de creixement abandonant el pessimisme.

Jaume Mauri