diumenge, 8 de juny de 2008

Quin Poble Volem? Resum de la reunió i altre noticies

Quin poble volem?


Sota aquest títol, el passat dia 30 de maig, es va celebrar una assemblea general de l'associació de veïns de Balenyà. La convocatòria va ser oberta a tots els veïns, fossin o no socis, ja que el tema ho requeria, amb l'única condició que tant sols tenien dret a vot els socis, ja que així ho regulen els estatuts.

De la reunió en va sortir un llistat de temes i uns grups de treball que a dia d'avui ja han començat a treballar. Cal dir que aquests grups no son tancat i que esperem que s'hi vagi afegint gent per treballar-hi permanentment o per donar suport a les activitats que vagin organitzant.

El llista de necessitats que va sorgir de l'assemblea i els grups de treball, estan reflectits a l'acta provisional que exposo íntegrament a continuació:


Divendres 30 de maig de 2008


A les 21.30h. del divendres 30 de maig de 2008, s’obre l’assemblea al Casal de Sant Miquel de Balenyà en 2ª convocatòria. La junta rectora de l'AAVV està representada pel president Sr. Jaume Mauri Sellés, el vicepresident Sr. Jordi Sufuentes Pérez, la secretària Sra. Lurdes Casas Aumatell, la tresorera Sra. Dolors Puigneró i Puigneró, i els vocals Sr. David Vilella Albó,Sr. Eduard Sallent Vilanova, Sr. Josep Mª Mas Llibre i Sra. Begoña Luengo Rodriguez . A la convocatòria hi assisteixen 48 veïns entre socis i no socis.


Ordre del dia:


1-Aprovació si s’escau de l’acta de l’ultima reunió de l'AAVV (28-03-2008).

2-Informacions vàries: Nombre de socis, estat de comptes, accions fetes per la junta fins el dia de l’Assemblea..

3-Recollida de necessitats i propostes que cada un dels assistents vulgui aportar.

3-Formació de grups de treball per cada una de les propostes que tingui pro suport per tirar-la endavant.

4-Petites reunions per grups per enregistrar els seus membres i quedar per començar a treballar.

5-Tancament de l’acte.


Temes tractats:


1-Aprovar l'acta de l'ultima reunió.

2-Aprovar els comptes presentats per la junta que queden com segueix:

-Total ingressos per quotes ...................... 460’00

-Total despeses ................................................20’49

-Inscripció Generalitat)..................... 10’75

-Gestió cobrament .............................. 9’74

-RESULTAT .............................................. 439’51

(Saldo CECM 210’26 / saldo CAIXA ... 209’25)

3-El president (Sr. Jaume Mauri) pren la paraula per informar a tots els socis de:

-A data de l’assemblea el nº de socis és de 103 dels quals 78 amb dret a vot.

-Accions fetes per la nova junta:

-Inscripció al Registre d’Associacions de la Generalitat.

-Inscripció de l’Associació al Registre d’Entitats de l’ajuntament.

-Obertura de compte corrent.

-Compte de correu electrònic smbalenya@gmail.com

-Suport a la festa de Sant Jordi.

-Publicar la informació del que s’ha anat realitzant a “El Gallaret” i “El Nou Diari de l’estació”(bloc)

-3 Reunions amb l’ajuntament (pren la paraula en Jordi Sufuentes):

-1 Amb l’alcalde per presentar l’Associació.

-2 Amb la regidora de participació ciutadana.

-3 Amb la regidora de participació ciutadana.

-Es demana un local de reunions i atenció al ciutadà.

-Es sol·liciten plànols del projecte de Centre Cultural

-Es sol·licita formar part dels espais de participació de l’Ajuntament.

-Es demana equipament per organitzar la Revetlla de Sant Joan.

4-Recollida de necessitats i propostes:

-En primer lloc la junta informa dels temes que actualment tenim oberts:

-Local Biblioteca de la Cooperativa: S’aprova fer-nos-en càrrec amb l’objectiu d’aprofitar-ne les instal·lacions per el jovent i els diferents grups de treball de l’AAVV.

-Local Teatre Rectoria: S’informa als socis que aquest local ens ha estat cedit, només amb la condició de fer-nos-en càrrec nosaltres (no cedir-ne l’administració de l’Ajuntament). S’aprova acceptar-lo i es crea un grup per gestionar-lo i mantenir-lo.

-Extraescolar obert de Teatre: s’informa que estem tramitant un extraescolar obert a tots els nois i noies del poble amb intenció que comenci a funcionar la tardor.

-El Sr. Josep Mª Mas informa als socis de la recollida de signatures i les gestions que ha realitzat , juntament amb uns quants veïns del nostre poble, per tal que es connecti la xarxa de Gas Natural. L’AAVV, tractant-se d’una proposta amb les signatures de més de 100 veïns li donarà suport. Convoca a tots els interessats a una reunió el proper dissabte al local del teatre.

-S’obre el torn de propostes dels socis:

NECESSITATS PROPOSTES ÀREA

-Aparcament per camions de gran tonatge -Ajuntament -Rel.Institucionals

-Seguiment projecte auditori -Esperarem que l’Ajuntament el presenti

-Aparcament estació -Ajuntament -Rel.Institucionals

-Control de velocitat al mig del poble -Ajuntament -Rel.Institucionals

-Manteniment mobiliari urbà -Papereres, Sereno,manteniment.. -Rel.Ins.

-Habilitar zona verda darrera església -Zona per gent gran Rel.Institucionals

-Queixes per excrements d’animals. -Parlar amb l’ajuntament-Rel.Institucionals

-Recuperació de camins rurals -Secció excursionista -Social(Edu) i grup

-Dinamitzar Gallaret i comunicacions -Grup de treball -Cultura i grup

-Crear Secció Excursionista -Grup de treball -Social(Edu) i grup

-Recuperar festes populars -Grup de treball -Cultura

-Guifi -Grup de treball -Cultura i grup

-Gestió local teatre -Grup de treball -Règim Intern

-Gestió local biblioteca -Grup de treball -Règim Intern

-Ludoteca – Espai per curs 2008/09 -Ajuntament -AMPA+ Rel.Ins.

-Ampliació Escola -Ajuntament -AMPA+Rel.Ins.

-Queden constituïts els grups de treballs següents:

-Mitjans de comunicació: -Lluís Luengo , -Araceli Alloza ,-Jaume Mauri,

-Jordi Sufuentes, -Jordi Prats Prat, -Marc Mauri, -Meritxell Escrigas, -Anna Sellés, Lluís Mas i -Dolors Puigneró.

-Recuperació de festes populars: Begoña Luengo i Maria Rabionet

-Grup Excursionista:-Isabel Alba, -Eduard Sallent, -Jordi Sufuentes, - Pere,

-Dolors Tornamira i Lluís Luengo.

-Internet:-Marc Mauri, -David Vilella, -Jordi Prats,i -Jaume Mauri

-Local teatre: -Dolors Puigneró, -Josep Pujols, -Nati Mauri, -Lluís, -Pilar Casas,

-Jordi Sufuentes, -Pere Portet, -Pere, i -Mª Rosa Roigé

-Local biblioteca: -Meritxell Escrigas, -Lurdes Casas i -Ampa Basseroles

5-Petites reunions per grups per enregistrar els seus membres i quedar per començar a treballar.

Sense res més a esmentar, s’aixeca la sessió a les 00.15h.


El president El Secretari.


PRIMER CONTACTE AMB RENFE


Aquesta setmana, hem mantingut un primer contacte amb el cap de línia de renfe, Sr.Fernado Martinez, per exposar-li el tema de l'aparcament de l'estació. Va comentar que ell havia demanat en varies ocasions pressupost per arreglar la zona de l'estació, però no li havien concedit i que ara amb el tema del desdoblament, hi havia molts diners per invertir a la línia, però que estaven supeditats al projecte de desdoblament, que també afectava a la modificació d'algunes estacions, però que no coneixia si la nostra estava entre les afectades. El sr. Fernando Martinez, ens va recomanar que féssim una carta adreçada a Rodalies Renfe i que li portéssim a ell, que ell ja la tramitaria. Doncs començarem per aquí, a veure que passa.

Del mateix tema n'hem parlat a la reunió que hem mantingut avui dissabte amb el Sr. Xavier Rierola. Ens ha dit que el tema pertanyia a Renfe i que ells tant sols podien tenir contactes per intentar que ho arreglessin, però que de Renfe et passen a Adif i d'Adif a Renfe i ningú fa res. Nosaltres li hem plantejat que hi havia una altre possibilitat, que era la d'arribar a un acord amb Renfe i fer les obres necessàries per part de l'ajuntament, ja que el tema es una necessitat per els habitants del municipi. Hem quedat que aniríem treballant el tema cada un pel seu costat i que estaríem en contacte.
ELS GRUPS DE TREBALL JA ESTAN EN MARXA


El grup de Muntanya, ja es va reunir el dijous passat i va començar a perfilar el seu projecte, que entre altres coses, inclou el reconeixement i avaluació dels camins de l'entorn, la neteja i condicionament, el marcatge i la relació amb altres centres, el proper dijous dia 12 es tornaran a reunir.

El grup de gestió del local del teatre, també ha estat treballant. Han esta avaluant les necessitats de condicionament i preparant una normativa mínima d'us per assegurar el seu manteniment. Aquesta normativa, es basa en el sentit comú i l'assumpció de responsabilitat per part de la gent que l'utilitzi. Quant la tinguin enllestida ja la faran publica. Ens avancen que ens anem arremangant per la primera posta a punt.

El Grup de gestió del local de la biblioteca, esta tenint contactes amb la cooperativa per tal d'anar polint el tema.

El grup de comunicació, tractarà tres àrees, la gestió dels mitjans de comunicació del poble “El Gallaret” i el bloc “El nou diari de l'estació”, la construcció d'una pàgina web del poble i la potenciació de l'accés a les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) mitjançant la xarxa oberta Guifi.net.

Si us voleu afegir algun dels grups, poseu-vos en contacte amb algun dels seus membres o envieu un correu electrònic a smbalenya@gmail.com i ens posarem en contacte amb vosaltres.
L'APARCAMENT PER CAMIONS SERÀ UN FET


El dijous passat, el tinent d'alcalde Xavier Rierola es va reunir amb la majoria de propietaris de camions de Sant Miquel de Balenyà i van arribar a l'acord d'arreglar el solar destinat a aparcament de camions del polígon l'Avellanet, posant-hi llum i càmeres de vigilància. En quan ho tinguin tot enllestit, se'ls hi comunicarà que ja no poden aparcar dins del nucli urbà.
DURANT EL MES DE JUNY EL PROBLEMA DE LA TDT HAURIA D'ESTAR SOLUCIONAT


A la reunió mantinguda avui, també se'ns ha informat que els tècnics d'Abertis, han vingut a prendre mesures al poble i que han confirmat el que tots ja sabem, no es veuen la majoria de canals. En un correu electrònic enviat a l'ajuntament, indiquen que el problema ha de quedar solucionat duran aquest mes. Haurem d'estar atents i si no funciona tornar a l'ajuntament.
REUNIÓ INFORMATIVA DE GAS NATURAL


El passat divendres dia 6, es va fer una reunió informativa a càrrec de la companyia Gas Natural. El que escriu no hi va poder assistir, però m'han comunicat que hi van assistir una cinquantena de persones i que van explicar que, en el cas que hi hagués prou persones interessades, el desplegament s'aniria fent per els llocs on i hagués més concentració de demanda. I que abans de fer qualsevol cosa, és necessària l'autorització de l'ajuntament.

Vull deixar clar que l'Associació de Veïns, dona suport a la iniciativa perquè creiem que la gent dels pobles hem de tindre els mateixos drets i llibertats que la gent de les ciutats i per tant hem de poder triar la companyia que volem que ens subministri la energia. L'Associació de Veïns no recomana cap opció i la decisió l'ha de prendre cadascú analitzant el seu consum i les seves necessitats.
AMPLIACIÓ ESCOLES


Aquesta setmana, els membres de l'AMPA, es varen reunir amb l'alcalde i la regidora d'educació per tractar el tema de l'ampliació de l'escola. Esperem que ens en facin cinc cèntims de com va anar.