dilluns, 9 d’abril de 2012

ASSEMBLEA GENERAL DE L'ASSOCIACIÓ

L'Associació dona suport a la creació de la EMD.
El dia 30 de març a les 9 del vespre i al Casal, es va celebrar l'assemblea General de l'Associació de Veïns amb la participació de 33 socis.
Es va fer una mica de memòria del que s'havia fet durant el darrer any, es va parlar de la noves formes de relacionar-nos amb l'ajuntament i de la participació a la Comissió Assessora en Territori.
També dels acords entre la Associació, l'ajuntament i la cooperativa per tal de poder obrir el local de la biblioteca com a Punt Jove i com a local d'estudi.
Es va explicar també com estava el tema del Gas Natural i el desmantellament del dipòsit antic de Gritecsa, sobre aquest tema, ens van informar des de l'ajuntament que la companyia Gritecsa els havia dit que ara quan fes més bons temps retirarien el dipòsit, cosa que ja ens havien dit altres vegades a l'Associació, esperem que aquesta vegada que li han dit a l'Ajuntament, compleixin amb la seva paraula, sinó esperem que l'Ajuntament actuí en conseqüència.
El tema més esperat va ser el de la presentació de la campanya per aconseguir que el nostre poble esdevingui una Entitat Municipal Descentralitzada, campanya impulsada pel Grup Balenyà Decideix i ara també per l'Associació de Veïns.
En Josep Maria va fer una explicació de que era una EMD, quins processos hi havia per aconseguir-la i quin procés s'anava seguir al nostre poble.
El procés serà el de fer una recollida de firmes que començarà el proper dia 22 a la plaça de l'Església durant la celebració de la diada de Sant Jordi i finalitzarà quant acabi la Festa Major.
Aquestes firmes serviran per acompanyar una instancia que farem a l'Ajuntament per demanar al Ple que “Prengui l'acord de iniciar el procés per tal que el poble de Sant Miquel de Balenyà esdevingui una Entitat Municipal Descentralitzada dins del municipi de Seva”.
Es va fer esment que era important de recollir el màxim número de firmes per tal de demostrar un ampli suport dels veïns i veïnes del nostre poble.
A l'apartat de precs i preguntes, es va preguntar a la junta sobre com estava el tema del desdoblament de la via i també es va mostrar inquietuds sobre com dinamitzar el Casal.
Finalment es va fer la renovació de la Junta de l'Associació.
En Surten la Maria Teresa Nadal i en Jaume Mauri i queda de la següent manera . Jordi Sufuentes (President), Lluís Luengo (Vicepresident), Isabel Alba (Secretaria) i Sonia Colom (Tresorera).
Al final els assistents va poder firmar en favor de la EMD.