dilluns, 17 de setembre de 2012

EL PLE APROVA L'INICI DELS TRÀMITS PER LA EMD

El ple de l'ajuntament ha aprovat iniciar els tràmits perquè Sant Miquel de Balenyà esdevingui una Entitat Municipal Descentralitzada dins del municipi de Seva.
Aquest punt, el cinquè de l'ordre del dia ha estat aprovat per 8 vots a favor i 3 abstencions.
Cal mencionar que també s'ha declarat el municipi de Seva "Territori Català Lliure".
Aquest punt, el sisè de l'ordre del dia ha estat aprovat per unanimitat.