dimecres, 17 de juliol de 2013

L'EMD de Sant Miquel de Balenyà aprovada definitivament per l'ajuntament.

Després de passar el temps reglamentari en exposició i no haver-hi hagut cap al·legació, ha quedat aprovada definitivament la Memòria per la Constitució de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Sant Miquel de Balenyà.

El passat dimecres deia 10 de Juliol, l'alcalde, es va reunir amb el director General de Governació i va entrar al registre de la Generalitat la Memòria.
L'Èric, ens informa que la setmana següent es tornaven a reunir per parlar de com veuen la memòria, ens diu que la primera impressió va ser bona.

Des de Governació compten que el mes d'octubre passarà per  la Comissió de Delimitació Territorial i el procés s'hauria de resoldre positiva o negativament a finals d'aquest any o a principis del que ve.

Un pas més que ens acosta a ser reconeguts com a poble.